สินค้าทั่วไป
ท่อรอบช้า ตั้งแท่นมอเตอร์
ท่อรอบช้า ตั้งแท่นมอเตอร์
ท่อรอบช้าหัวโต
ท่อรอบช้าหน้าแปลนกลาง
ท่อรอบช้าวิดน้ำด้วยเครื่องไถนา
ท้ายท่อ
แท่นมอเตอร์
ทดสอบหลังโรงงาน ด้วยมอเตอร์
เครื่องเบนซิน 6.5 แรง กับท่อแท่นข้าง
เครื่องเบนซิน 6.5 แรง กับท่อแท่นข้าง1
ที่ปลายผ้าใบต่อยาว 70 เมตร
แท่นข้าง วิดด้วยเครื่อง 6.5 แรง
18 ปี ที่แล้ว
น้ำขึ้นแรงเต็มท่อ
มัดผ้าใบด้วยยาง
ลักษะการต่อผ้าใบ
มอเตอร์ 5 แรง ทดสอบ
ทดสอบหลังโรงงาน1