factoryslow06boat08กะโหลกหัวชนspeical07

 

            โรงงานท่อสูบน้ำวิชัยการกล ยินดีต้อนรับสำหรับร้านค้าที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโรงงาน   โดยทางโรงงานได้มีร้านค้าที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอยู่หลายร้านค้า หลายจังหวัด  ด้วยกันร้านค้าท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นร้านเคมีเกษตร ร้านอุปกรณ์การเกษตร หรือร้านอื่นก็สามารถร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราได้ สนใจ  ติดต่อเรา