อะไหล่
กกหาง , จำปา , บูท , กะปิ้ง
กะโหลก
ขาท่อรอบเร็ว , รอบช้า
ท้ายท้อ , ติดห้าขา
ใบพัด 3,4,5,6 แฉก
เพลาหัวชน , เพลาท้าย
วิน 3,4,5,6 นิ้ว
หัวชน
ห้าขา , ต่อท้าย
ห้าขา , บูท