ท่อตั้งฉาก

ท่อสแตนเลส ตั้งฉาก หน้า 6 นิ้ว ยาว 12ฟุต ติดแท่นมอเตอร์ไฟฟ้า 2ชั้น สามารถปรับความตึงของสายพานได้

ตัวอย่าง การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า    สามารถปรับความตึงของสายพานได้

ท่อสแตนเลส ตั้งฉาก หน้า 14 นิ้ว ยาว 3 เมตร ท้าย 16 นิ้ว สแตนเลส 3 มิล

ท่อสแตนเลส ตั้งฉาก หน้า 14 นิ้ว ยาว 3 เมตร ท้าย 16 นิ้ว สแตนเลส 3 มิล

ท่อเพลาบน

ท่อสังกะสี หนา 2 mm หน้า 12 นิ้ว เพลาบนตัน 1.2 นิ้ว ยาว 7 เมตร      ลูกค้าไม่ต้องการเคลื่อนที่บ่อย สูบน้ำเข้าบ่อ

ลูกค้าต้องการไปติดตั้งเครื่องเอง  วิธีใช้ อาจจะติดตั้งเครื่อง หรือ แยกหมุนด้วยสายพานก็ได้

ท้ายท่อเป็นหอยโข่งน้ำเข้าได้สองทางหน้าและหลัง เพลาบนมองปัญหาของท่อและซ่อมแซมได้ง่ายกว่าเพลาใน

ท้ายท่อเป็นหอยโข่ง ลักษณะด้านหน้า

แท่นมอเตอร์ แท่นข้าง

แท่นมอเตอร์ไฟฟ้า สองชั้นสามารถปรับแรงตึงของสายพานได้

ท่อสแตนเลส หน้า 8 ติดตั้งแท่นมอเตอร์ไฟฟ้า สองชั้นสามารถปรับแรงตึงของสายพานได้

แท่นมอเตอร์ไฟฟ้า

แท่นมอเตอร์ไฟฟ้ากับ ท่อรอบช้า หน้า 8 ยาว 2.8 เมตร

ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง

ท่อสังกะสีท้ายหอยโข่ง เพลาบน หนา 2 mm หน้า 12 นิ้ว ยาว 14 เมตร แบบหน้าแปลนกลาง( สามารถแยกท่อนได้ )

ส่วนด้านหน้า 7 เมตร  สังเกตุจะมีหน้าแปลน ทั้งท่อและเพลาสำหรับต่อท่อนหลัง

ส่วนของหน้าแปลนด้านหลัง มียอยต่อสำหรับเพลา  ต่อง่ายไม่ยุ่งยาก

ส่วนท้ายของท่อเป็นหอยโข่ง ยาว 7 เมตรเช่นกัน