โรงงานท่อสูบน้ำวิชัยการกล

เลขที่ 57 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลบางกุ้ง  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72210

โทร. 035-599255 , 035-540187 Fax. 035-599536    มือถือ 097-2466056

Email : vichaikarnkon@hotmail.com    LINE ID 0972466056

คุณวิชัย ชาตวนิช ผู้จัดการ