สินค้าสั่งทำพิเศษ
ท้ายท่อหอยโข่ง
ท้ายท่อหัวโต
ท่อแท่นข้าง
ท่อตั้งเครื่องใหญ่ ท่อหอยโข่ง
ท่อตั้งเครื่องใหญ่ ท่อหัวโต
ท่อสแตนเลส หน้า 20 นิ้ว ยาว 10 เมตร
ขนส่ง สินค้า ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง ท้ายหอยโข่ง
ท่อตั้งฉาก สังกะสี พร้อมหน้าแปลน
ท่อตั้งฉาก ตามออเดอร์ลูกค้า ใช้ในหมู่บ้าน
ท้ายหัวงู
ท่อวางแท่นด้านบน
ท่อใหญ่ ท้ายหัวงู