ท่อเพลาบน

ท่อสังกะสี หนา 2 mm หน้า 12 นิ้ว เพลาบนตัน 1.2 นิ้ว ยาว 7 เมตร      ลูกค้าไม่ต้องการเคลื่อนที่บ่อย สูบน้ำเข้าบ่อ

ลูกค้าต้องการไปติดตั้งเครื่องเอง  วิธีใช้ อาจจะติดตั้งเครื่อง หรือ แยกหมุนด้วยสายพานก็ได้

ท้ายท่อเป็นหอยโข่งน้ำเข้าได้สองทางหน้าและหลัง เพลาบนมองปัญหาของท่อและซ่อมแซมได้ง่ายกว่าเพลาใน

ท้ายท่อเป็นหอยโข่ง ลักษณะด้านหน้า

ท่อเพลาบน ปั่นวิน
ท่อเพลาบน สังกะสี
ท่อเพลาบน ท้ายหัวงู แบบถอดกลางได้
ลักษณะท้ายหัวงู
ท่อเพลาบน ท้ายหัวงู