ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง

ท่อสังกะสีท้ายหอยโข่ง เพลาบน หนา 2 mm หน้า 12 นิ้ว ยาว 14 เมตร แบบหน้าแปลนกลาง( สามารถแยกท่อนได้ )

ส่วนด้านหน้า 7 เมตร  สังเกตุจะมีหน้าแปลน ทั้งท่อและเพลาสำหรับต่อท่อนหลัง

ส่วนของหน้าแปลนด้านหลัง มียอยต่อสำหรับเพลา  ต่อง่ายไม่ยุ่งยาก

ส่วนท้ายของท่อเป็นหอยโข่ง ยาว 7 เมตรเช่นกัน

แท่นมอเตอร์ไฟฟ้า สองชั้นสามารถปรับแรงตึงของสายพานได้

ท่อสแตนเลส หน้า 8 ติดตั้งแท่นมอเตอร์ไฟฟ้า สองชั้นสามารถปรับแรงตึงของสายพานได้

แท่นมอเตอร์ไฟฟ้า

แท่นมอเตอร์ไฟฟ้ากับ ท่อรอบช้า หน้า 8 ยาว 2.8 เมตร

ท่อใหญ่ ของโรงงาน 15 ปีที่แล้ว

ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง สแตนเลส ลูกค้ามารับสินค้า

ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง สแตนเลส ลูกค้ามารับสินค้า1

ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง สแตนเลส ลูกค้ามารับสินค้า2

ท่อใหญ่ตั้งเครื่องท้าย หอยโข่ง

ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง เพลาบน ท้ายจรวด

ลูกค้าซื้อเครื่องใหม่ มาให้ติดตั้งเลยทีเดียว

ส่งท่อใหญ่ตั้งเครื่อง ให้ลูกค้า ท้ายหอยโข่งใหญ่มาก

ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง

แท่นมอเตอร์ ด้านข้าง

ท่อใหญ่ตั้งเครื่อง ท้ายหอยโข่ง

ท่อใหญ่ ของโรงงาน 15 ปีที่แล้ว